Aanmelden

Goed om te weten: Per 1 maart 2020 is SYNC Psychologie als eenmanspraktijk onderdeel van de praktijk SCOPE Psychotherapie te Den Haag
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB Den Haag
https://www.scopedenhaag.nl/
Tel. nr: 070-3477517 of Email: vanetten@scopedenhaag.nl

BELEID I.V.M. CORONAVIRUS
Wij volgen de algemene landelijke richtlijnen zoals deze door het RIVM zijn opgesteld. Wij proberen de behandeling waar mogelijk bij ons op de praktijk door te laten gaan. Mocht een andere vorm van behandeling (zoals beeldbellen) vanwege specifieke risicofactoren meer passend zijn, dan zal dat in overleg met cliƫnten worden afgewogen. Indien u coronagerelateerde klachten heeft kan de afspraak niet op de praktijk doorgaan, tenzij uit een PCR-test blijkt dat de klachten niet worden veroorzaakt door het coronavirus.

AANMELDEN, HOE GAAT DAT?

KINDEREN EN JEUGDIGEN

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden kunt u een verwijzing halen bij de huisarts of een andere specialist met een zogeheten AGB-code. Kinderen en jongeren kunnen ook met een verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht. Op de verwijzing dient specifiek te staan vermeld voor welke zorg u wordt verwezen; Generalistische Basis GGZ (BGGZ) of Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Tevens dient de verwijzer aan te geven aan welke diagnose(s) er bij uw kind wordt gedacht. 

Wachttijden: Momenteel kan SYNC Psychologie geen nieuwe cliƫnten aannemen. Zodra dit wel weer het geval is, wordt dit op deze site vermeld.

VOLWASSENEN

Ik bied voor volwassenen behandelingen aan binnen de  Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg, De GB-GGZ. Uw verwijzer dient op de verwijzing aan te geven dat u bij SYNC komt voor zorg binnen de GB-GGZ en aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht. Een afspraak maakt u vervolgens telefonisch via het telefoonnummer 070-3477517 of per mail: marije@syncpsychologie.nl . Let wel; ik heb nog niet met iedere zorgverzekeraar een contract. Check ‘ Vergoedingen’ voor meer informatie.

U kunt ook zonder verwijzing terecht, in dit geval betaalt u de kosten voor de behandeling zelf. Check tarieven bij ‘Vergoedingen’