Aanmelden

Goed om te weten: Per 1 maart 2020 is SYNC Psychologie als eenmanspraktijk onderdeel van de praktijk SCOPE Psychotherapie te Den Haag
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB Den Haag
https://www.scopedenhaag.nl/
Tel. nr: 070-3477517 of Email: vanetten@scopedenhaag.nl

Wachttijden: Momenteel kan SYNC Psychologie geen nieuwe cliënten aannemen. Zodra dit wel weer het geval is, wordt dit op deze site vermeld.

AANMELDEN, HOE GAAT DAT?

KINDEREN EN JEUGDIGEN

Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden kunt u een verwijzing halen bij de huisarts of een andere specialist met een zogeheten AGB-code. Kinderen en jongeren kunnen ook met een verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht. Op de verwijzing dient specifiek te staan vermeld voor welke zorg u wordt verwezen; Generalistische Basis GGZ (BGGZ) of Gespecialiseerde GGZ (SGGZ). Tevens dient de verwijzer aan te geven aan welke diagnose(s) er bij uw kind wordt gedacht. 

Na de aanmelding vindt er een intake plaats, waarin samen met ouders en kind in kaart wordt gebracht wat de juiste route is voor het beantwoorden van uw hulpvraag. Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd behandelplan. Dit is de leidraad voor de behandeling en samen evalueren we op gezette tijden aan de hand van dit plan. Voorbeelden van behandel-opties volgen nog op deze site.

VOLWASSENEN

SYNC biedt voor volwassenen behandelingen aan binnen de  Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg, de zogenaamde GB-GGZ. Dit is een kortdurende behandeling. Uw verwijzer dient op de verwijzing aan te geven dat u bij SYNC komt voor zorg binnen de GB-GGZ en aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht. Een afspraak maakt u vervolgens telefonisch via het telefoonnummer 070-3477517 of per mail: marije@syncpsychologie.nl.

Na een korte kennismaking, waarin samen met u wordt gewogen of u aan het juiste adres bent voor uw hulpvraag, volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt onder meer in kaart gebracht wat de juiste omschrijving is voor uw klachten, hoe deze zijn ontstaan en welke insteek het beste past. Uiteraard is er daarbij vooral oog voor u als persoon en uw omgeving en wordt juist heel holistisch gewerkt. Tevens is het goed om te weten dan SYNC psychologie eventueel (tijdelijk) online behandeling kan bieden, indien mogelijk en haalbaar. Er volgt nog een pagina (onder constructie) met de verschillende behandelmogelijkheden die SYNC Psychologie biedt.

Check tevens ‘ Vergoedingen’ voor meer informatie.

U kunt overigens ook zonder verwijzing terecht, in dit geval betaalt u de kosten voor de behandeling zelf. Check tarieven bij ‘Vergoedingen’