Kwaliteit & Privacy

KWALITEIT

Op welke manier borgt SYNC Psychologie de kwaliteit van uw behandeling? Ik sta ingeschreven als GZ-psycholoog in het BIG register. Daarbij heeft mijn beroepsgroep een beroepscode. Het doel van de beroepscode is het garanderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Tevens ben ik lid van twee beroepsverenigingen: De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LvvP) en de Vereniging EMDR Nederland (VEN). SYNC Psychologie handelt conform de gestelde richtlijnen rondom kwaliteit: er wordt met vaste regelmaat behandelevaluaties uitgevoerd en er is sprake van intercollegiaal overleg om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen. Wettelijk zijn alle aanbieders binnen de GGZ gebonden aan kwaliteitseisen, vorm gegeven in een kwaliteitsstatuut. Op de praktijk kunt u het kwaliteitsstatuut inzien.

De praktijk heeft in 2021 een visitatie certificaat van de LVVP behaald.

PRIVACY

Uiteraard gaat SYNC Psychologie tevens zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Via deze link kunt u het Privacy Statement inzien. …